top of page
  • White LinkedIn Icon

Informationssäkerhet -tillgång och framgång!

I dag är god IT- och informationssäkerhet inte bara en konkurrensfördel utan också ett krav hos många företag och organisationer. Jag har många års erfarenhet av IT-säkerhetslösningar, men också kunskap om hur man strategiskt arbetar med säkerhetsfrågor på organisatorisk nivå. Sedan 2013 är jag CISSP-certifierad och har även utbildningsbevis från SIS i hur man inför ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS), enligt ISO/IEC 27001.

 

Jag har i övrigt lång och bred erfarenhet av IT-branschen och har under de senaste åren spetsat min kompetens inom molnsäkerhet, riskhantering och dataskydd.

 

Tillsammans med den pågående digitaliseringen tror jag integritets- och dataskyddsfrågor kommer bli avgörande för hur väl företag och organisationer kommer lyckas i den nya digitala tidsåldern. Sedan 2017 är jag certifierad som Information Privacy Professional (CIPP/E) och är väl rustad att använda rätt  processer och verktyg till framtidens teknik med bibehållen god regelefterlevnad enligt GDPR.

 

Torbjörn Andersson

Senior Security Professional
CISSP, CCSP, CISM, CEH, CIPP/E

Telefon:

+46 70 793 15 66

Mail:

torbjorn(at)hypercloudz.se 

Plats:

Linköping, Sweden

 
EXPERIENCE
ERFARENHET
2024 - 

Senior Security Professional

HYPERCLOUDZ

Jag arbetar som konsult med inriktning informations- och IT-säkerhet. Jag genomför uppdrag i varierande branscher som matchar min kompetensprofil

2021 - 2023 

Chief Information Security Officer

Global Fintech company

Jag arbetar med att leda och utforma operativt och strategiskt säkerhetsarbete. 

2017 - 2021

Senior Security Consultant

IBM

Jag arbetar som senior säkerhetskonsult och hjälper kunder med övergripande riskhantering och strategisk säkerhetsrådgivning, ofta med fokus på informationssäkerhet kopplat till tekniska IT-skydd.  

2017-2017

Senior Security Architect

CYGATE

I rollen som säkerhetsarkitekt arbetar jag med konsultuppdrag inom IT- och informationssäkerhet, strategisk rådgivning och riskhantering inom IT- och molnsäkerhet.

2012-2016

Security Solution Architect

ATEA

Som CISSP hjälper jag kunder med övergripande IT-säkerhet, till exempel i rollen som tf IT-Säkerhetsansvarig eller som teknisk specialist.

Uppdrag
ROLLER(urval)
2016 -

Statlig myndighet

tf IT-säkerhetsansvarig

Löpande arbete med IT- och informationssäkerhet, strategisk rådgivning och riskhantering inom IT- och molnsäkerhet.

2015-2016

Globalt industriföretag

Lösningsarkitekt

Teknisk design och implementation av PKI och certifikattjänster. Säkerhet i trådlösa och trådbundna nät.

2015-2014

Kommun i mellansverige

Säkerhetskonsult

Design och implementation av säkerhetslösningar. PKI och certifikattjänster. Säkerhet i nätverk, klientskydd och kryptering.

Titlar
CLIENTS
CERTIFIERINGAR
SKILLS

CISSP - Certified Information Security Professional

CISM - Certified Information Security Manager

ISO/IEC 27001Lead Implementer

CCSP - Certified Cloud Security Professional

CEH - Certified Ethical Hacker

MTA -Cloud Fundamentals

KOMPETENSOMRÅDEN
EXPERTISE
SYSTEMSÄKERHETSANALYS

I en systemsäkerhetsanalys identifieras brister i förhållande till krav på IT-infrastruktur och verksamhetssystem. Utred på vilket sätt IT-skydd skulle maximera din trygghet.

GDPR

Nya dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018 vilket kommer innebära förändringar för dig som hanterar personuppgifter. 

RISK & SÅRBARHETSANALYS

Mer data än någonsin sparas och behandlas via molntjänster. Detta ställer höga krav på informationsklassning och att det finns ett proportionerligt skydd för den data som exponeras. 

CONTACT
bottom of page